The Share

MindArk PE AB handlas på Spotlight Stock Market

Mer information hos spotlightstockmarket.com
Sidan laddad 2024-07-14 13:02

Om noteringen

  • Första handelsdag: 27 januari 2023
  • Kortnamn: MNDRK
  • Marknadsplats: Spotlight Stock Market
  • ISIN-kod: SE0019354358
  • Antal aktieägare: Ca 900 st.
  • Andel aktier under lock-up: 48%

 

Varför investera?

  • Trackrecord - MindArk har visat har ett starkt finansiellt trackrecord som sträcker sig över två decennier.
  • Teknik i framkant - Migrering mot Unreal Engine 5 bäddar för kraftig uppskalning och en moderniserad spelarupplevelse som lämpar sig för en bredare marknad
  • Ett Metaverse som fungerar - Metaverse är en het trend idag, men få aktörer har kunnat bevisa lönsamheten i sina satsningar. MindArks metaverse har existerat i snart två decennier och är lönsamt.
  • Finansiell styrka - MindArk har en stark balansräkning utan räntebärande skulder. Rörelsens kostnader finansieras med eget kapital. Senaste nyemissionen var 2017.